Historie obce Brocná

Název "Brocná" může být odvozeno od povahy půdy která se zde vyskytuje ( brocená - červená ) nebo od Brodky (=brody ), které byly asi přes táhlý úval jižně od Brocné, kde se u mostu na nové silnici dosud říká " v brodkách".

O osadě Brocné je už zmíňka v 15.tém století, kdy r. 1495 litické a potštejnské panství koupil přední český velmož Vilém z Perštejna. K panství litickému tehdy patřily všechny zdejší okolní osady a tak i osada "Brocná" a "Brocensko" nynější místní část Víska.

Později patřila Brocná k panství solnickému, které po bitvě na Bílé hoře propadlo konfiskaci a bylo rozděleno na 4 díly, na nichž vládli bratři a strýcové Vlkanovští z Vlkánova.

Po r. 1623 byli Vlkánovští statku zbaveni, celé panství připadlo královské komoře a bylo prodáno hrubému Jindřichu, Purkrabímu z Donína.

V polovině 17. století se solnickou, a tím pádem i brocenskou, vrchností stal řád Karmelitánů z Prahy, kterým se říkalo mniši Bosáci. Ti zde patrně vládli až do konce, kdy se feudální zřízení přeměnilo na státní, ve formě obdobné, jaké ho známe až dodnes. V roce 1853 byl založen okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou, který se zde staral společně se strarostou o samosprávu.

Dle zákona ze dne 16.dubna 1919 o pozemkové reformě byla provedena reforma i zde.

Nejvíce informací o obci se dochovalo ze sčítání lidu z r.1930. Velikost katastru je 373 ha, nadmořská výška cca 360m. Starosta obce byl v té době František Pop. Členové zastupitelstva: Václav Kulštejn, Josef Švorc, Ma. Vaníček, Jar. Karásek , Jos. Šrefl, Jos. Pop, Fr. Korš, Václav Daníček, Josef Kunc, Jos. Pohl, a Václav Ehl. Učitel a kronikář Jaroslav Karásek. Hostinec zde patřil Františku Lenfeldovi a Farantišku Výravovi. Lékařskou praxi zde vykonával MUDr. Bohumil Soulek ze Solnice. Sídlo zde měla i kampelička, jejimž ředitelem byl Václav Kulštejn a pokladník místní učitel Jaroslav Karásek. Vklad byl 500.000Kč + 17.000Kč rezerva. Umístěna zde byla, a je zde do teď, také obecní knihovna.

Hasičský zbor zde funguje od 19.září 1878, oficiálně byl ale založen až 1. září 1897, jako první velitel působil Karel Nosek. Stříkačka byla zakoupena 7. září 1894 od Františka Hurta z České Třebové za 850zlatých.

K význačným budovám a pamětihodnostem patří budova bývalé školy, postavená v roce 1900 a opravovaná v letech 1934 a také v druhé polovině 90tých let. Dnes je v této budově také místní nálevna. Na návsi (nazývané Kroutilovo náměstí podle pana Kroutila, který zde utopil v rybníku cestářský válec) se nachází také stará zvonička.

Z významných rodáků jmenuji především Josefa rytíře z Popů, který dosáhl hodnosti "rytíře" a "c. a k. tajného rady", a asi v roce 1908 byl jmenován správcem ministerstva orby.

Od 9. srpna 1929 je obec plně elektrifikována, v roce 1988 byl dostavěn veřejný vodovod, v roce 1997 byly zavedeny telefonní linky do většiny domů a roku 1999 byla obec plynfikována. Dnes čekáme pouze na zavedení kabelové televize a optických kabelů na připojení internetu.

Počty obyvatel:

 

 

<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=[ Zpět na hlavní stránku]=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=