místní škola, dnes je zde knihovna a svépomocná hospoda