na návsi se nachází také zvonička, zde se dřív zvonilo klekání